สถานที่ตั้ง…(สะพานเหล็ก)

Tel. 083-567-8811, 083-567-8822 

E-mail  burapatoyss@gmail.com         

  เวลาเปิด 9.00.น-18.00.น

หยุดทุกวันอาทิตย์กลางและปลายเดือน

 

สถานที่ตั้ง…(บางใหญ่)

ร้านบูรพาทอยส์ 

Tel.   08-2233-7778
เปิดเวลา 10.30-19.00 น

                                                                                      เปิด จันทร์-อาทิตย์