สถานที่ตั้ง…(บางใหญ่)

ร้านบูรพาทอยส์ 

Tel.   08-22-33-7778,  08-22-33-7779
เปิดเวลา 10.00-17.00 น

หยุดทุกอาทิตย์กลางเดือนและปลายเดือน

สถานที่ตั้ง…(สะพานเหล็ก)

Tel. 083-567-8811, 083-567-8822 

E-mail  burapatoyss@gmail.com         

  เวลาเปิด 9.00.น-18.00.น หยุดทุกวันอาทิตย์กลางและปลายเดือน