BURAPATOYS- รถเด็กนั่งขาไถตำรวจ P

700.00฿

  • รถเด็กนั่งขาไถตำรวจ
  • ฝึกกล้ามเนื้อขาให้กับเด็กๆที่กำลังหัดเดิน
  • ฝึกทักษะการใช้ขาให้แข็งแรง
  • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 1-3 ปี
  • มีไฟไซเลน
  • มีปุ่มแตร + ปุ่มเพลง
  • เบาะเปิดเก็บของได้
  • มีกันหงายหลัง